Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
praktický souhrn, úplné znění v obchodních podmínkách

Nakupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před závazným potvrzením objednávky - kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Pokud od přepravce přebíráte zjevně poškozenou zásilku, sepište s přepravcem (řidičem) před převzetím zásilky o jejím poškození protokol. Máte rovněž možnost zjevně poškozenou zásilku nepřevzít. Neodkládejte ohlášení případně poškozeného zboží. Lhůta pro ohlášení poškození převzaté zásilky může být u některých přepravců velice krátká. O takovéto události mě, prosím, co nejdříve informujte na email, případně telefon uvedený v kontaktech. Pokud převezmete poškozenou zásilku, může být složité dokázat, že škoda nevznikla Vaší vinou.

Reklamaci může zákazník uplatnit pouze při předložení kupní smlouvy, případně musí jiným způsobem věrohodně dokázat, že zboží zakoupil. Délka záruky činí 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží.

O reklamaci může zákazník prdávajícího informovat písemně, ideálně prostřednictvím emailu jan@bohemjan.com, případně na adresu uvedenou v kontaktech, nebo, po dohodě, osobně. Reklamované zboží můžete doručit na adresu uvedenou v kontaktech, nebo po dohodě, osobně. O výsledku reklamace budete informováni, nejpozději do 30 dní, na Vámi uvedenou emailovou adresu, případně telefonicky.

V případě uznané reklamace budou zákazníkovi po vyčerpání všech ostatních možností řešení reklamace vráceny veškeré náklady, které mu s pořízením a navrácením zboží vznikly. Mezi ostatní možnosti patří zejména oprava výrobku nebo jeho výměna za jiný kus.

Prosím všechny zákazníky, kteří se rozhodnou poslat zboží zpět na adresu prodávajícího, aby předem s prodávajícím konzultovali zajištění přepravy zboží. Předejdeme tak případným komplikacím. Zboží při reklamaci není možné posílat na dobírku a zákazník, který posílá zboží k reklamaci je povinen zboží zabalit odpovídajícím způsobem, aby nemohlo dojít k poškození během přepravy (ideálně tak, jak bylo zabaleno, když mu zboží přišlo). Zákazník rovněž ideálně zajistií pojištění výrobku během přepravy k prodávajícímu v odpovídající výši. V případě poškození nepojištěného zboží během přepravy nebude možné reklamaci vyhovět. V ideálním případě před zasláním zboží pořídí zákazník fotografii jeho stavu a předloží ji společně s žádostí o reklamaci. Reklamace se nevztahuje na škody způsobené nesprávným užitím výrobků, na změny vzniklé v souvislosti s přirozenými vlastnostmi materiálu a působením přírodních vlivů (jako např. sluneční záření).

• Všechny výrobky BOHEMJAN jsou určeny do interiéru, nedělá jim dobře prudký výkyv teploty a vlhkosti. Není vhodné je vystavovat přímému slunečnímu záření, zejména v horkých letních dnech, ani pobyt na mrazu (zejména pro květináče)
• Jelikož je dřevo přírodní materiál, který reaguje na okolní podmínky (především na výše zmiňovanou teplotu a vlhkost), je u těchto výrobků z masivního dřeva zcela přirozené, že může dojít k drobným změnám ve tvaru výrobku či vzniku prasklinek.
• Přirozenou vlastností dřeva také je, že pod vlivem slunečního záření tmavne. U světlých dřev je tato změna samozřejmě více patrná.
Kompletní informace jak správně zacházet s produkty Bohemjan naleznete v dokumentu Péče o výrobky.

případě reklamace pište na jan@bohemjan.com